Moduły

Planowanie Asortymentu

Przydzielanie zapasów do odpowiedniego sklepu lub kanału może być czasochłonne. Jednak przełożenie najnowszych aktualizacji prognoz dotyczących zapasów i sprzedaży w skuteczny plan dystrybucji towarów jest niezbędne, aby zmaksymalizować potencjał sprzedaży. Dzięki przeglądowi WSSI (tygodniowa sprzedaż i pobór zapasów) można sprawdzić, jakie są możliwości zakupu oraz czas oczekiwania na przybycie towarów lub ich produkcję. Planowanie asortymentu ustawi strategię rynkową i zoptymalizuje decyzje.

Planowanie Popytu

Zarządzanie łańcuchem dostaw zaczyna się od koncepcji wykrywania popytu, umożliwiając planistom rozpoczęcie planowania wykorzystującego nadarzające się okazje i obsługę wyjątków z wykorzystaniem podejścia opartego na wskaźnikach. Planiści zaczynają od przeglądu prognoz utworzonych automatycznie, następnie skupiają się na wyjątkach i ręcznych korektach, które tylko oni znają. Nie trzeba marnować czasu na wprowadzanie liczb. Można skupić się na omówieniu podstawowych czynników, inicjatyw marketingowych i premier produktów. Dokładność to ostateczny cel, który napędza natychmiastową rentowność.

Koordynacja

W całej firmie planiści i konkretne działy pracują z różnymi prognozami i liczbami na wielu poziomach (według grupy produktów, kategorii, SKU) lub z różnych punktów widzenia (według kanału, sklepu, kraju, dystrybutora). Płynne przekazywanie wiadomości wymaga idealnego połączenia wszystkich tych różnych aspektów w jeden złożony plan.

Wykrywanie Popytu

Pozwala wykorzystać wszystkie rodzaje danych (także Big Data) i zaawansowanej analizy, aby przewidzieć, kto chce, który produkt, gdzie i kiedy. Wykrywanie popytu nie ogranicza się do wewnętrznych ustrukturyzowanych danych, ale uwzględnia także te zewnętrzne (np. dane rynkowe, informacje o konkurencji, informacje o konsumentach itp.) oraz dane nieustrukturyzowane jak media społecznościowe. W przeciwieństwie do standardowych lub wbudowanych algorytmów analizy szeregów czasowych, algorytm WYKRYWANIA POPYTU obejmuje dynamikę biznesową oraz strukturę danych w celu uzyskania dokładniejszych wyników. Takie podejście pozwala zmaksymalizować nadążające się okazję.

Planowanie Produkcji

Zapewnienie właściwych produktów we właściwym czasie i organizacja pracy w sposób najbardziej efektywny to ciągłe balansowanie na cienkiej linie. Istnieje wiele ograniczeń, począwszy od personelu, wydajności maszyn, dostępności surowców, pojemności magazynowej i efektywności produkcji. Optymalizacja decyzji nie tylko zrównoważy ograniczenia, ale będzie ukierunkowana na wszystko, od terminowej dostawy po poziomy zapasów i optymalizację marży. W rzeczywistości z szybko zmieniającymi się planami popytu, planowanie produkcji musi być w stanie reagować na każdą zmianę natychmiast, automatycznie i optymalnie.

Planowanie Zapasów

Oznacza dysponowanie wyborem towarów, gdy klienci o nie proszą oraz odpowiednim zaopatrzeniem w materiały przed startem produkcji. W każdym procesie zintegrowanego łańcucha dostaw planowanie zapasów odgrywa centralną rolę pomiędzy planowaniem popytu a planowaniem produkcji. Prowadzi to do podejmowania właściwych decyzji w szerszej perspektywie, takich jak zwiększenie lub zmniejszenie pojemności magazynowej lub znalezienie równowagi między buforem magazynowym a inwestycjami w zapasy.

Dystrybucja

Planowanie i optymalizacja dystrybucji to specyficzne wyzwanie i różni się w zależności od firmy. Należy bowiem rozważyć wiele opcji i podjąć wiele decyzji, od dystrybucji lokalnej po globalną, zapewniając delikatną równowagę między wydajnością, a spełnianiem zobowiązań i oczekiwaniami klientów.

Planowanie Dostaw

Pozwala monitorować dostawców: jakość towarów i usług, czas dostawy, warunki zamówień i stawki. Czy zobowiązania zakupowe są zgodne z planem popytu, zapotrzebowaniem na surowce i ogólną strategią zakupów w firmie? Kiedy warto kupować, a kiedy produkować? Zapewnienie elastyczności i realizacja potrzeb w zakresie dostaw jest podstawą skutecznej działalności.